Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prywatność i zobowiązujemy się do jej ochrony poprzez przestrzeganie niniejszej polityki prywatności (“Polityka”). Niniejsza Polityka opisuje rodzaje informacji, które możemy zbierać od Państwa lub które mogą Państwo podać (“Dane Osobowe”) na stronie internetowej shop.hardi.com (“Strona” lub “Usługa”) oraz wszelkich powiązanych z nią produktach i usługach (łącznie “Usługi”), a także nasze praktyki w zakresie zbierania, wykorzystywania, utrzymywania, ochrony i ujawniania tych Danych Osobowych. Opisuje również dostępne dla Państwa wybory dotyczące wykorzystania przez nas Państwa Danych Osobowych oraz sposób, w jaki mogą Państwo uzyskać do nich dostęp i je aktualizować.

Niniejsza Polityka stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą (“Użytkownik”, “Ty” lub “Twój”) a HARDI SERVICE S.A.S (“HARDI SERVICE S.A.S”, “my”, “nas” lub “nasz”). Jeśli Użytkownik zawiera tę umowę w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadcza, że jest upoważniony do związania takiego podmiotu tą umową, w którym to przypadku terminy “Użytkownik”, “Ty” lub “Twój” odnoszą się do takiego podmiotu. Jeśli nie masz takich uprawnień lub jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej umowy, nie wolno Ci zaakceptować tej umowy i nie możesz uzyskać dostępu i korzystać z witryny i usług. Uzyskując dostęp i korzystając z Witryny i Usług, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do praktyk firm, których nie jesteśmy właścicielami ani nie kontrolujemy, ani do osób, których nie zatrudniamy ani nie zarządzamy.

Automatyczne gromadzenie informacji

Kiedy otwierasz stronę internetową, nasze serwery automatycznie rejestrują informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę. Dane te mogą obejmować informacje takie jak adres IP urządzenia, typ i wersja przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, preferencje językowe lub strona internetowa, którą użytkownik odwiedził przed wejściem na Stronę internetową i Usługi, strony Strony internetowe i Usługi, które użytkownik odwiedza, czas spędzony na tych stronach, informacje wyszukiwane przez użytkownika na Stronie internetowej, godziny i daty dostępu oraz inne statystyki.

Informacje zbierane automatycznie są wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć i tworzenia informacji statystycznych dotyczących wykorzystania i ruchu na Stronie i w Usługach. Te informacje statystyczne nie są w żaden inny sposób agregowane w sposób, który pozwoliłby na identyfikację konkretnego Użytkownika systemu.

Gromadzenie danych osobowych

Możesz uzyskać dostęp i korzystać z Witryny i Usług bez informowania nas, kim jesteś lub ujawniania jakichkolwiek informacji, dzięki którym ktoś mógłby zidentyfikować Cię jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę. Jeśli jednak chcesz skorzystać z niektórych funkcji oferowanych na stronie internetowej, możesz zostać poproszony o podanie pewnych danych osobowych (na przykład imienia i adresu e-mail).

Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które świadomie nam przekazujesz, gdy zakładasz konto, dokonujesz zakupu lub wypełniasz jakiekolwiek formularze na Stronie. Gdy jest to wymagane, informacje te mogą obejmować następujące elementy:

 • Szczegóły dotyczące konta (takie jak nazwa użytkownika, unikalny identyfikator, hasło itp.)
 • Dane kontaktowe (takie jak adres e-mail, numer telefonu itp.)
 • Podstawowe dane osobowe (takie jak nazwisko, kraj zamieszkania itp.)
 • Informacje dotyczące płatności (takie jak dane karty kredytowej, dane bankowe itp.)
 • Dane geolokalizacyjne urządzenia (takie jak szerokość i długość geograficzna)

Mogą Państwo zdecydować się na nieprzekazywanie nam swoich Danych Osobowych, ale wtedy mogą Państwo nie być w stanie skorzystać z niektórych funkcji na Stronie. Użytkowników, którzy nie mają pewności, jakie informacje są obowiązkowe, zapraszamy do kontaktu z nami.

Prywatność dzieci

Nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, nie podawaj żadnych Informacji osobistych za pośrednictwem Strony internetowej i Usług. Jeśli masz powód, aby sądzić, że dziecko w wieku poniżej 18 lat dostarczyło nam Informacje osobiste za pośrednictwem Witryny internetowej i Usług, skontaktuj się z nami, aby poprosić o usunięcie Informacji osobistych tego dziecka z naszych Usług.

Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci oraz do pomocy w egzekwowaniu niniejszej Polityki poprzez instruowanie dzieci, aby nigdy nie podawały Informacji osobistych za pośrednictwem Strony internetowej i Usług bez ich zgody. Prosimy również, aby wszyscy rodzice i opiekunowie prawni nadzorujący opiekę nad dziećmi podjęli niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia, że ich dzieci są poinstruowane, aby nigdy nie podawały Informacji osobistych podczas korzystania z Internetu bez ich zgody.

Wykorzystanie i przetwarzanie zgromadzonych informacji

Działamy jako administrator danych i podmiot przetwarzający dane w rozumieniu GDPR podczas obsługi Danych Osobowych, chyba że zawarliśmy z Państwem umowę dotyczącą przetwarzania danych, w którym to przypadku Państwo bylibyście administratorem danych, a my podmiotem przetwarzającym dane.

Nasza rola może również różnić się w zależności od konkretnej sytuacji dotyczącej Danych Osobowych. Działamy w charakterze administratora danych, gdy prosimy Cię o przekazanie Danych Osobowych, które są niezbędne do zapewnienia Ci dostępu i korzystania z Witryny i Usług. W takich przypadkach jesteśmy administratorem danych, ponieważ określamy cele i środki przetwarzania Danych Osobowych i spełniamy obowiązki administratorów danych określone w GDPR.

Działamy w charakterze podmiotu przetwarzającego dane w sytuacjach, gdy użytkownik przekazuje Dane osobowe za pośrednictwem Strony internetowej i Usług. Nie jesteśmy właścicielami, nie kontrolujemy ani nie podejmujemy decyzji dotyczących przekazanych Danych Osobowych, a takie Dane Osobowe są przetwarzane wyłącznie zgodnie z Państwa instrukcjami. W takich przypadkach Użytkownik podający Dane Osobowe działa jako administrator danych w rozumieniu GDPR.

W celu udostępnienia Państwu Witryny i Usług lub spełnienia obowiązku prawnego, możemy potrzebować zebrać i wykorzystać pewne Dane Osobowe. Jeśli nie podasz informacji, o które prosimy, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci żądanych produktów lub usług. Wszelkie informacje, które zbieramy od Państwa mogą być wykorzystane do następujących celów:

 • Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników
 • Realizacja i zarządzanie zamówieniami
 • Dostarczanie produktów lub usług
 • Wysyłanie informacji administracyjnych
 • Wysyłanie komunikatów marketingowych i promocyjnych
 • Wysyłaj aktualizacje produktów i usług
 • Odpowiadanie na zapytania i oferowanie wsparcia
 • Poproś o opinie użytkowników
 • Poprawa doświadczenia użytkownika
 • Dostarczać reklamy ukierunkowane
 • Zarządzanie losowaniami nagród i konkursami
 • Egzekwowanie warunków i polityki
 • Reagowanie na wnioski prawne i zapobieganie szkodom
 • Prowadzenie i obsługa Witryny i Usług

Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych zależy od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z Witryną i Usługami, gdzie się znajdujesz na świecie i czy ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji: (i) wyrazili Państwo zgodę na jeden lub więcej określonych celów; nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy przetwarzanie Danych Osobowych podlega ustawie o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii lub europejskiemu prawu o ochronie danych; (ii) dostarczenie informacji jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem i/lub do wypełnienia wszelkich zobowiązań przedumownych; (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegasz; (iv) przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach wykonywania przysługującej nam władzy publicznej; (v) przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. Możemy również łączyć lub agregować niektóre z Państwa danych osobowych, aby lepiej służyć Państwu oraz ulepszać i aktualizować naszą stronę internetową i usługi.

Opieramy się na następujących podstawach prawnych określonych w GDPR, na których zbieramy i przetwarzamy Państwa Dane Osobowe:

 • Zgoda użytkownika Należy pamiętać, że zgodnie z niektórymi przepisami możemy mieć prawo do przetwarzania informacji do momentu, gdy użytkownik sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu poprzez rezygnację, bez konieczności powoływania się na zgodę lub inną z powyższych podstaw prawnych. W każdym przypadku chętnie wyjaśnimy konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Przetwarzanie płatności

W przypadku Usług wymagających płatności, może być konieczne podanie danych karty kredytowej lub innych informacji o koncie płatniczym, które będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania płatności. Korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności (“Podmioty przetwarzające płatności”), aby pomóc nam w bezpiecznym przetwarzaniu Twoich informacji o płatnościach.

Przetwórcy płatności stosują się do najnowszych standardów bezpieczeństwa zarządzanych przez Radę Standardów Bezpieczeństwa PCI, która jest wspólnym wysiłkiem takich marek jak Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wrażliwe i prywatne dane są wymieniane przez kanał komunikacyjny zabezpieczony SSL i są szyfrowane i chronione cyfrowymi podpisami, a strona internetowa i usługi są również zgodne z surowymi standardami podatności na zagrożenia, aby stworzyć jak najbezpieczniejsze środowisko dla użytkowników. Będziemy udostępniać dane dotyczące płatności podmiotom przetwarzającym płatności tylko w zakresie niezbędnym do celów przetwarzania Twoich płatności, zwrotu takich płatności oraz rozpatrywania skarg i zapytań związanych z takimi płatnościami i zwrotami.

Należy pamiętać, że podmioty przetwarzające płatności mogą gromadzić od Państwa pewne Dane Osobowe, które umożliwiają im przetwarzanie płatności (np. adres e-mail, adres, dane karty kredytowej i numer konta bankowego) oraz obsługę wszystkich etapów procesu płatności za pośrednictwem swoich systemów, w tym gromadzenie i przetwarzanie danych. Wykorzystanie Państwa Danych Osobowych przez Przetwórców Płatności jest regulowane przez ich polityki prywatności, które mogą, ale nie muszą zawierać ochrony prywatności tak jak niniejsza Polityka. Sugerujemy, abyś zapoznał się z ich polityką prywatności.

Zarządzanie informacją

Mają Państwo możliwość usunięcia niektórych Danych Osobowych, które posiadamy na Państwa temat. Dane osobowe, które można usunąć, mogą się zmieniać wraz ze zmianami w Witrynie i Usługach. W przypadku usunięcia Danych Osobowych, możemy jednak zachować kopię nie zmienionych Danych Osobowych w naszych rejestrach przez okres niezbędny do wypełnienia naszych zobowiązań wobec podmiotów stowarzyszonych i partnerów oraz dla celów opisanych poniżej. Jeśli chcesz usunąć swoje Dane Osobowe lub trwale usunąć swoje konto, możesz to zrobić na stronie ustawień swojego konta w Witrynie lub po prostu kontaktując się z nami.

Ujawnianie informacji

W zależności od żądanych usług lub w razie konieczności sfinalizowania jakiejkolwiek transakcji lub dostarczenia żądanej usługi, możemy udostępnić informacje o użytkowniku naszym zaufanym spółkom zależnym i partnerom joint venture, spółkom stowarzyszonym, firmom zakontraktowanym i dostawcom usług (łącznie “Dostawcy usług”), na których polegamy, aby pomóc w obsłudze strony internetowej i usług dostępnych dla użytkownika, a których polityka prywatności jest zgodna z naszą lub którzy zgadzają się przestrzegać naszej polityki w odniesieniu do Informacji osobistych. Nie będziemy udostępniać żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób osobom trzecim i nie będziemy udostępniać żadnych informacji niestowarzyszonym osobom trzecim.

Dostawcy usług nie są upoważnieni do wykorzystywania ani ujawniania informacji o użytkowniku, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do wykonywania usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych. Dostawcy usług otrzymują informacje, których potrzebują jedynie w celu wykonywania wyznaczonych funkcji, a my nie upoważniamy ich do wykorzystywania lub ujawniania jakichkolwiek dostarczonych informacji dla własnych celów marketingowych lub innych.

Możemy również ujawnić wszelkie dane osobowe, które gromadzimy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, np. w celu zastosowania się do wezwania do sądu lub podobnego procesu prawnego, a także gdy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób, zbadania oszustwa lub odpowiedzi na żądanie rządu.

W przypadku, gdy przechodzimy przez transformację biznesową, taką jak fuzja lub przejęcie przez inną firmę, lub sprzedaż całości lub części jej aktywów, konto użytkownika i dane osobowe będą prawdopodobnie jednym z przekazywanych aktywów.

Przechowywanie informacji

Zachowamy i wykorzystamy Twoje Dane Osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, tak długo, jak Twoje konto użytkownika pozostaje aktywne, w celu egzekwowania naszych umów, rozstrzygania sporów i chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo.

Możemy wykorzystywać wszelkie dane zbiorcze pochodzące z lub zawierające Państwa dane osobowe po ich aktualizacji lub usunięciu, ale nie w sposób, który pozwoliłby na identyfikację Państwa osobiście. Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. Dlatego też prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Przekazywanie informacji

W zależności od lokalizacji użytkownika, przekazywanie danych może wiązać się z przekazywaniem i przechowywaniem informacji o użytkowniku w kraju innym niż jego własny, w tym w USA. Przekazanie Państwa Danych Osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej nastąpi wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej zgody lub w przypadkach przewidzianych przez GDPR i będzie przetwarzane w Państwa interesie.

Masz prawo dowiedzieć się o podstawie prawnej przekazywania informacji do kraju spoza Unii Europejskiej lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej państw, takiej jak ONZ, a także o środkach bezpieczeństwa podjętych przez nas w celu ochrony Twoich danych. Jeśli taki transfer ma miejsce, możesz dowiedzieć się więcej sprawdzając odpowiednie sekcje niniejszej Polityki lub skontaktować się z nami korzystając z informacji podanych w sekcji kontaktowej.

Prawa do ochrony danych w ramach GDPR

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (“EOG”), masz pewne prawa do ochrony danych i staramy się podejmować rozsądne kroki, aby umożliwić Ci poprawianie, zmienianie, usuwanie lub ograniczanie wykorzystania Twoich Danych Osobowych. Jeśli chcesz zostać poinformowany, jakie Dane Osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz je usunąć z naszych systemów, skontaktuj się z nami. W pewnych okolicznościach przysługują Państwu następujące prawa do ochrony danych:

(i) Mają Państwo prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy wcześniej wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa Danych Osobowych. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa Danych Osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.

(ii) Mają Państwo prawo dowiedzieć się, czy Państwa Dane Osobowe są przetwarzane przez nas, uzyskać ujawnienie dotyczące pewnych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię Państwa Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu.

(iii) Masz prawo sprawdzić dokładność swoich informacji i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie. Mają Państwo również prawo zwrócić się do nas o uzupełnienie Danych Osobowych, które Państwa zdaniem są niekompletne.

(iv) Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda. W przypadku, gdy Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania przysługujących nam uprawnień urzędowych lub na potrzeby realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, podając podstawę związaną z Państwa szczególną sytuacją, uzasadniającą sprzeciw. Musisz jednak wiedzieć, że w przypadku przetwarzania Twoich Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania bez podawania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy Dane Osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszej Polityki.

(v) W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych. Okoliczności te obejmują: dokładność Państwa Danych Osobowych jest przez Państwa kwestionowana i musimy zweryfikować ich dokładność; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo usunięciu Państwa Danych Osobowych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; nie potrzebujemy już Państwa Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania w oczekiwaniu na sprawdzenie, czy nasze uzasadnione podstawy przeważają nad Państwa uzasadnionymi podstawami. W przypadku ograniczenia przetwarzania, takie Dane Osobowe zostaną odpowiednio oznaczone i, z wyjątkiem przechowywania, będą przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny.

(vi) W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do uzyskania od nas usunięcia Państwa Danych Osobowych. Okoliczności te obejmują: dane osobowe nie są już niezbędne w odniesieniu do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; wycofują Państwo zgodę na przetwarzanie na podstawie zgody; wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie określonych przepisów obowiązującego prawa ochrony danych; przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyłączenia prawa do usunięcia danych, jak np. w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne: do wykonania prawa do wolności wypowiedzi i informacji; do wypełnienia obowiązku prawnego; lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

(vii) Mają Państwo prawo do otrzymania swoich Danych Osobowych, które zostały nam przekazane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich innemu administratorowi danych bez żadnych przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że takie przekazanie nie naruszy praw i wolności innych osób.

(viii) Masz prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych na nasze gromadzenie i wykorzystywanie Twoich Danych Osobowych. Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z wyniku rozpatrzenia skargi bezpośrednio u nas, mają Państwo prawo złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych w EOG. Postanowienie to ma zastosowanie pod warunkiem, że Państwa Dane Osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, umowa, której są Państwo częścią, lub jej zobowiązania przedumowne.

Kalifornijskie prawo do prywatności

Konsumenci mieszkający w Kalifornii mają pewne dodatkowe prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych zgodnie z California Consumer Privacy Act (“CCPA”). Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, ta część dotyczy Ciebie.

Oprócz praw wyjaśnionych w niniejszej Polityce, mieszkańcy Kalifornii, którzy podają Dane Osobowe zgodnie z definicją zawartą w statucie w celu uzyskania Usług na użytek osobisty, rodzinny lub domowy, są uprawnieni do żądania i uzyskania od nas, raz w roku kalendarzowym, informacji na temat kategorii i konkretnych elementów Danych Osobowych, które zebraliśmy i ujawniliśmy.

Ponadto mieszkańcy Kalifornii mają prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych lub zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych, co może obejmować sprzedaż, ujawnienie lub przekazanie danych osobowych innej firmie lub osobie trzeciej za pieniądze lub inne wartościowe wynagrodzenie. Aby to zrobić, wystarczy skontaktować się z nami. Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli skorzystasz ze swoich praw wynikających z CCPA.

Jak korzystać ze swoich praw

Wszelkie wnioski o skorzystanie z przysługujących Ci praw możesz kierować do nas za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Należy pamiętać, że przed odpowiedzią na takie żądania możemy poprosić o weryfikację tożsamości. Państwa wniosek musi zawierać wystarczające informacje, które pozwolą nam zweryfikować, czy są Państwo osobą, za którą się podajecie lub czy jesteście Państwo upoważnionym przedstawicielem takiej osoby. Jeśli otrzymamy wniosek od upoważnionego przedstawiciela, możemy zażądać dowodu, że użytkownik udzielił takiemu upoważnionemu przedstawicielowi pełnomocnictwa lub że upoważniony przedstawiciel w inny sposób posiada ważne pisemne upoważnienie do składania wniosków w imieniu użytkownika.

Musisz podać wystarczające szczegóły, które pozwolą nam właściwie zrozumieć żądanie i odpowiedzieć na nie. Nie możemy odpowiedzieć na Państwa żądanie ani przekazać Państwu Danych Osobowych, chyba że najpierw zweryfikujemy Państwa tożsamość lub upoważnienie do złożenia takiego żądania oraz potwierdzimy, że Dane Osobowe dotyczą Państwa.

Cookies

Nasza Strona Internetowa i Usługi wykorzystują pliki “cookies”, aby pomóc w personalizacji Twoich doświadczeń online. Cookie to plik tekstowy, który jest umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub dostarczania wirusów do komputera użytkownika. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do użytkownika i mogą być odczytane jedynie przez serwer internetowy w domenie, która wydała plik cookie użytkownikowi. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i ich działaniu.

Możemy używać plików cookie do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i personalizacji oraz w celach statystycznych. Więcej informacji na temat gromadzonych przez nas plików cookie i ich celu można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie. Należy pamiętać, że użytkownik ma możliwość akceptacji lub odrzucenia plików cookie. Większość przeglądarek internetowych domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie, ale można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucić pliki cookie, jeśli wolisz.

Analityka danych

Nasza Witryna i Usługi mogą korzystać z narzędzi analitycznych stron trzecich, które wykorzystują pliki cookie, sygnały nawigacyjne lub inne podobne technologie zbierania informacji w celu gromadzenia standardowych informacji o aktywności internetowej i użytkowaniu. Zebrane informacje są wykorzystywane do tworzenia raportów statystycznych dotyczących aktywności Użytkowników, takich jak to, jak często Użytkownicy odwiedzają naszą Stronę i Usługi, jakie strony odwiedzają i jak długo, itp. Wykorzystujemy informacje uzyskane z tych narzędzi analitycznych do monitorowania wydajności i ulepszania naszej Witryny i Usług. Nie używamy narzędzi analitycznych stron trzecich do śledzenia lub zbierania jakichkolwiek danych osobowych naszych Użytkowników i nie będziemy kojarzyć żadnych informacji zebranych z raportów statystycznych z żadnym indywidualnym Użytkownikiem.

Sygnały “Do Not Track

Niektóre przeglądarki posiadają funkcję Do Not Track, która sygnalizuje odwiedzanym stronom internetowym, że nie chcesz, aby Twoja aktywność w sieci była śledzona. Śledzenie nie jest tym samym, co używanie lub zbieranie informacji w związku z witryną internetową. Dla tych celów, śledzenie odnosi się do zbierania informacji umożliwiających identyfikację osób od konsumentów, którzy korzystają lub odwiedzają stronę internetową lub usługę online, gdy poruszają się po różnych stronach w czasie. Sposób, w jaki przeglądarki przekazują sygnał Do Not Track, nie jest jeszcze jednolity. W związku z tym Witryna i Usługi nie są jeszcze skonfigurowane tak, aby interpretować lub reagować na sygnały Do Not Track przekazywane przez przeglądarkę użytkownika. Mimo to, jak opisano bardziej szczegółowo w niniejszej Polityce, ograniczamy wykorzystanie i gromadzenie Państwa Danych Osobowych.

Reklamy

Możemy zezwolić niektórym firmom trzecim na pomoc w dopasowaniu reklamy, która naszym zdaniem może być interesująca dla Użytkowników oraz na zbieranie i wykorzystywanie innych danych dotyczących aktywności Użytkowników na stronie internetowej. Firmy te mogą dostarczać reklamy, które mogą umieszczać pliki cookie i w inny sposób śledzić zachowanie Użytkownika.

Funkcje mediów społecznościowych

Nasza Witryna i Usługi mogą zawierać funkcje mediów społecznościowych, takie jak przyciski Facebooka i Twittera, przyciski Udostępnij to itp (łącznie “Funkcje mediów społecznościowych”). Te funkcje mediów społecznościowych mogą gromadzić adres IP użytkownika, stronę, którą odwiedza on w naszej Witrynie i Usługach oraz mogą ustawiać pliki cookie, aby umożliwić funkcjom mediów społecznościowych prawidłowe działanie. Funkcje mediów społecznościowych są hostowane przez odpowiednich dostawców lub bezpośrednio w naszej witrynie i usługach. Interakcje użytkownika z tymi funkcjami mediów społecznościowych są regulowane przez politykę prywatności ich odpowiednich dostawców.

Email marketing

Oferujemy elektroniczne newslettery, na które można się dobrowolnie zapisać w dowolnym momencie. Zobowiązujemy się do zachowania poufności Twojego adresu e-mail i nie ujawniamy go osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w sekcji dotyczącej wykorzystania i przetwarzania informacji lub w celu wykorzystania dostawcy zewnętrznego do wysyłania takich wiadomości. Będziemy utrzymywać informacje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Zgodnie z ustawą CAN-SPAM, wszystkie wysyłane od nas e-maile będą jasno określać, od kogo pochodzi e-mail i zawierać jasne informacje, jak skontaktować się z nadawcą. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu lub wiadomości marketingowych, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji z subskrypcji zawartymi w tych wiadomościach lub kontaktując się z nami. Nadal jednak będą Państwo otrzymywać istotne e-maile transakcyjne.

Linki do innych zasobów

Strona internetowa i Usługi zawierają linki do innych zasobów, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności stosowane przez takie inne zasoby lub osoby trzecie. Zachęcamy do zwrócenia uwagi na to, kiedy opuszczasz Stronę internetową i Usługi oraz do zapoznania się z oświadczeniami o prywatności każdego zasobu, który może gromadzić Dane osobowe.

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy podane przez Ciebie informacje na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Utrzymujemy uzasadnione administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem Danych Osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą i opieką. Nie można jednak zagwarantować transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową.

Dlatego też, mimo że staramy się chronić Państwa dane osobowe, przyjmują Państwo do wiadomości, że (i) istnieją ograniczenia bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, które są poza naszą kontrolą; (ii) bezpieczeństwo, integralność i prywatność wszelkich informacji i danych wymienianych między użytkownikiem a Witryną i Usługami nie może być zagwarantowane; oraz (iii) wszelkie takie informacje i dane mogą być przeglądane lub manipulowane w tranzycie przez osoby trzecie, pomimo najlepszych starań.

Ponieważ bezpieczeństwo Informacji osobistych zależy częściowo od bezpieczeństwa urządzenia, z którego korzystają Państwo do komunikacji z nami, oraz od zabezpieczeń stosowanych przez Państwa do ochrony swoich danych uwierzytelniających, prosimy o podjęcie odpowiednich środków w celu ochrony tych informacji.

Naruszenie danych

W przypadku, gdy dowiemy się, że bezpieczeństwo Strony Internetowej i Usług zostało naruszone lub Dane Osobowe Użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym osobom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym, ale nie tylko, ataków bezpieczeństwa lub oszustw, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia uzasadnionych środków, w tym, ale nie tylko, dochodzenia i raportowania, jak również powiadomienia i współpracy z organami ścigania. W przypadku naruszenia danych podejmiemy uzasadnione wysiłki w celu powiadomienia dotkniętych osób, jeśli uznamy, że istnieje uzasadnione ryzyko wyrządzenia szkody Użytkownikowi w wyniku naruszenia lub jeśli powiadomienie jest w inny sposób wymagane przez prawo. Kiedy to zrobimy, wyślemy Ci wiadomość e-mail.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki lub jej warunków związanych z Witryną i Usługami w dowolnym momencie według naszego uznania. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Możemy również przekazywać użytkownikowi powiadomienia w inny sposób, według naszego uznania, np. za pośrednictwem podanych przez niego informacji kontaktowych.

Zaktualizowana wersja niniejszej Polityki będzie obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zmienionej Polityki, chyba że określono inaczej. Dalsze korzystanie z Witryny i Usług po dacie wejścia w życie zmienionej Polityki (lub innego aktu określonego w tym czasie) będzie oznaczało zgodę na te zmiany. Jednakże, nie będziemy, bez Państwa zgody, wykorzystywać Państwa Danych Osobowych w sposób istotnie różny od tego, co zostało określone w momencie zbierania Państwa Danych Osobowych.

Akceptacja niniejszej polityki

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszą Polityką i zgadza się na wszystkie jej warunki. Uzyskując dostęp i korzystając z Witryny i Usług oraz przekazując swoje informacje, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszej Polityki. Jeśli nie zgadzasz się przestrzegać warunków niniejszej Polityki, nie jesteś upoważniony do dostępu lub korzystania z Witryny i Usług.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, obawy lub skargi dotyczące niniejszej Polityki, informacji, które przechowujemy na Twój temat, lub jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, zachęcamy do skontaktowania się z nami przy użyciu poniższych danych:

[email protected]
HARDI SERVICE S.A.S, 43 Rue du Cuivre, 77176 Savigny-le-Temple, Francja

Będziemy starali się rozstrzygać skargi i spory oraz podejmować wszelkie uzasadnione wysiłki, aby uhonorować Państwa życzenie skorzystania z praw tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w terminach przewidzianych przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Ten dokument został ostatnio zaktualizowany 9 lutego 2022 r.